ХРОМА ООД е с много добри позиции на вътрешния пазар. Като развива следните дейности:

>Едната е доставка на оборудване в две основни направления:

>>Аналитично лабораторно оборудване. Обзаведени са над 200 лаборатории със спектрометри, хроматографи и др.

>>Оборудване за проверка на багажи и пътници. Обзаведени са Аерогара София, Министерство на Отбраната, Съдебна палата и др.

>Друга основна дейност на ХРОМА ООД е развитие на проекти в областта Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) на територията на република България. Фирмата специализира в развитието на концептуалните и инфраструктурни проектни нива: оценка на потенциалните енергийни ресурси, осигуряване на терени, връзка с електроразпределителните мрежи и получаване на всички необходими лицензии и разрешителни по проектната реализация. Съвместно с водещи чуждестранни партньори, извършваме специализирани проучвания и симулации за определяне на енергийния потенциал в различни райони на България и търсим съответното сътрудничество в партньорство с местни общини във връзка с усвояване на средства за развитие по фондове на Европейския Съюз.

Основният състав, който представлява ядрото на компанията, се състои от 10 души в момента. Основното задължение е на клиентите да бъде предоставено цялостното и най-добро решение в сътрудничество с водещи производители и висококвалифицирани специалисти. Главният офис на фирмата е оборудван с модерна копютърна и комуникационна техника. Фирмата осигурява комплексни сервизни услуги, бързи доставки “от врата до врата” и др. Услугите, предлагани от ХРОМА ООД, включват, но не се ограничават със:

>> Инсталиране на оборудването

>> Семинари във връзка с новости и актуализиране на изследователската информация в определена област

>> Консултиране и обучение на български специалисти на място или в съответните центрове за демонстрации на фирмите производители

>> Гаранционна и следгаранционна сервизна поддръжка

>> Промоции на продукти

>> Промоции и осъществяване на проекти

>> Лобиране

>> Логистика и др.

:: Допълнителна информация::

:: Business Standards :: Chroma Standards of Business Conduct

:: Декларация :: Декларация на Ръководството на Хрома ООД

Стоян Батов

Мениджър