ХРОМА ООД е частна българска фирма основана през1995г. като търговска фирма за продажба, доставка и сервизно обслужване на аналитична апаратура и общо лабораторно оборудване. Обхватът на дейносттa на фирмата се разширява и в момента ХРОМА ООД участва в различни проекти в областите на системи за сигурност, логистика, екология, инфраструктура, строителство, енергетика и др. В ХРОМА ООД са развити експертни познания във връзка с консултирането, представляването и лобирането за чуждестранни компании в тези области.

 

Analyst200L3 PX-M